Sekkefabrikken Kulturhus

.Thorstein Horne

Daglig Leder

Lillian Støa

Baransvarlig/kulturkonsulent

Peter Albers

Produksjonsansvarlig/kulturkonsulent

Rolf «Mulen» Karlsen

Kulturkonsulent