Sekkefabrikken Kulturhus

.Thorstein Horne

Daglig Leder

Lillian Støa

Kreativt ansvarlig

Mai Helen Karlsen

Bar ansvarlig

Peter Albers

Produksjonsansvarlig/kulturkonsulent

Rolf «Mulen» Karlsen

Kulturkonsulent