Mulens kafé - Utvikling i Slemmestad og Oslofjorden som transportvei

torsdag 7. mars @ 18:00
Kr 50,-

Siden middelalderen har båttrafikken i Oslofjorden vært en betingelse for hovedstaden, som forsyningsvei av mat, som den viktigste hovedveien av eksportvarer og for transport av passasjerer. Men hva med fremtiden, blir skips- og båttrafikken førerløs – såkalt autonom? Forfatter Erik Ødemark fra Nærsnes forteller om Oslofjordens maritime liv. Ny leder for Slemmestad Brygge, Sten-Arthur Sælør, vil informere og vise planene for fjordbyen Slemmestad. 

Billetter kjøpes i døra.

Arr: Sekkefabrikken Kulturhus