Ønsker du et godt og nært forhold til barna dine?

torsdag 22. februar @ 19:00
Kr 150,-

Vil du bidra til at barna dine utvikler en god selvfølelse og mestrer utfordringene som ungdom i dag står overfor?

Ingrid Bruun vil dele sin sterke historie og familieterapeut Ann Jeanette Heitmann vil holde foredraget "Fordi du er viktig" - om barn, ungdom og psykisk helse.

Ingrid Bruun er 23 år gammel og jobber som foredragsholder. Hun har en sterk historie som engasjerer og inspirerer både yngre og eldre publikum. Med sin innlevelse, troverdighet og gode struktur på foredragene snakker Ingrid åpenhertelig om sin ungdomstid med fire selvmordsforsøk, angst, depresjon og mobbing. Nå reiser hun rundt og forteller sin historie for å øke bevisstheten og åpenheten omkring psykisk helse.

Ann Jeanette Heitmann er firebarnsmor, sykepleier og familieterapeut. Hun har lagt erfaring i arbeid med familier som opplever hverdagen utfordrende og nå har hun startet Samtaleverkstedet- et foredrag og veiledningforum for ungdomsforeldre, lærere og ungdomsledere.

Mange opplever det utfordrende å være foreldre når barna kommer i puberteten. Endringene i kropp og sinn hos de unge kan medføre konflikter, lukkede dører og bekymrede foreldre. Vi ser i Norge i dag en ungdomsgenerasjon som strever. Det kan foreldre gjøre noe med.  Gjennom foredraget «Fordi du er viktig» vil foreldre både få informasjon og konkrete tips og råd til hva de kan gjøre for å bidra til at barn og ungdom mestrer livet.

Velkommen til en inspirerende og viktig kveld!! 

Arr: Ann Jeanette Heitmann

Kjøp billett