Hopp til hovedinnhold

Sekkefabrikkens historie

Sekkefabrikken

Som et naturlig midtpunkt, bestod Slemmestad Sentrum av diverse næringsbygg tilknyttet sementfabrikken. Produksjonen av tønner ble erstattet av en fabrikk som skulle produsere sekker til sement.

Produksjonen av sekker opphørte i 1976 og bygget ble i flere år brukt som lager, produksjonslokale og annen industri.

Allerede på slutten av 1980-tallet var det initiativtakere som vurderte en bruksendring av Sekkefabrikken til en kulturell arena. Tidlig på 1990-tallet ble lokalene gitt til Røyken kommune mot at det ble etablert en stiftelse som skulle etablere et kulturhus.
I påvente av en reguleringsplan for området ble eierne, Slemmestad Eiendom, utålmodige og trakk gaven tilbake etter nærmere fire år.

Gjennom 90-tallet ble lokalet brukt sporadisk til kulturelle formål. I Mai 1996, gjennomførte det lokale bandet, Mulens Portland Combo, 15 års jubileum i Sekkefabrikken med ca 900 besøkende.

Slemmestad Brygge AS, tok høsten 2007 kontakt med Røyken kommune for å etablere et samarbeid om utviklingen av Slemmestad som kultursentrum i kommunen.
I Røyken Kommunes gjeldende Kommuneplan ble det besluttet at Slemmestad skulle være kommunens offisielle kulturelle sentrum og Sekkefabrikken det naturlige kulturelle samlingssted.

Lokale aktører tok initiativ til en arbeidsgruppe som skulle lage et program til en kulturfestival 1.-10. februar 2008. Denne festivalen skulle markere en offisiell åpning av Sekkefabrikken som et offisielt kulturhus. Siden 2008 har Sekkefabrikken Kulturhus vært arena for områdets kulturliv, lokale lag, frivillige foreninger og blitt benyttet som selskapslokale og konferanser.

Sekkefabrikken Kulturhus består i dag av 4 ansatte og gjennomfører 200 små og store arrangement i året. Sekkefabrikken formidler kultur til en bred målgruppe på tvers av sjanger og uttrykk og programmerer et halvårsprogram som blir distribuert til 8000 husstander.

I 2020 ble Sekkefabrikken AS avviklet og innhold, konsept og ansatte ble overtatt av Asker kommune. Sekkefabrikken Kulturhus er i dag et kommunalt drevet kulturhus i virksomheten Medborgerskap, Kulturliv. 
Bygingsmasse eies og driftes av Slemmestad Brygge AS.

Er du interessert i Sekkefabrikken, så må du gjerne ta kontakt med oss. 

Kulturbyggere