Sekkefabrikken Kulturhus er områdets viktigste kulturformidler og vi ønsker, med vårt program, å gi et bredt og mangfoldig tilbud til våre innbyggere i Slemmestad, Røyken og Hurum. Sekkefabrikken tilbyr lokale satser til frivillige organisasjoner, lokale aktører og foreninger som er sterke bidragsytere til Sekkefabrikkens program. Vi ønsker at Sekkefabrikken skal tilby opplevelser for folket og presentere arrangement med grobunn i lokalsamfunnet.

Om Sekkefabrikken

Sekkefabrikken Kulturhus er et ombygd fabrikklokale sentralt beliggende i Slemmestad Sentrum og fungerer i dag som et offisielt kulturelt sentrum. Huset er et lokale med rustikk sjel, behagelig atmosfære og er idyllisk lokalisert ved Oslofjorden.


Våre scener

Sekkefabrikken har fleksible romløsninger, 2 scener, artistgarderober og bar med full skjenkebevilling. Lillescene har en behagelig kaféstemning med kapasitet på 50-100 personer og har god tilknytning til baren. Store scene har to nivåer for publikum og har en kapasitet på 750 personer stående og 100 - 250 sittende. Begge scener er utstyrt med komplett lyd og lysteknisk utstyr samt projektor med lerret.

Tjenester

Et eventuelt leieforhold foregår normalt uten bemanning. Ved behov kan Sekkefabrikken tilby tjenester som; lyd og lystekniker, arrangementsansvarlig og barpersonell.

Bar

Sekkefabrikken har en bar med full skjenkebevilling som kan bemannes ved behov. Ved arrangement med færre enn 60 gjester, vil leietaker bli belastet med kr 200,- per time per ansatt.,