Sekkefabrikken Kulturhus

.Thorstein Horne

Daglig Leder

Lillian Støa

Markedsføringsansvalig

Mai Helen Karlsen

Baransvarlig

Peter Albers

Produksjonsansvarlig